Informacje RTG

Co to jest ortodoncja Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną Gabinet Stomatologiczny lek. stom. A. Ferdynus ul. Grunwaldzka 1F/1, 57-300 Kłodzko na zdrowie ludzi i na środowisko.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • zezwolenie wydane przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  • decyzja z dnia Nr 783/17 z dnia 29 maja 2017 r

Aparat stomatologiczny wewnątrzustny De Gotzen model X Mind DC nr D 33648

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od I 2019 do XII 2019) zmierzona dawka efektywna wyniosła mniej niż 0,10 mSv/rok

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Ortodonta Kłodzko Agnieszka Ferdynus zaprasza!
Skontaktuj się ze mną

BgMax

iconSpecjalista Ortodonta - Agnieszka Ferdynus

ul. Grunwaldzka 1F/1, Kłodzko
kom. 577 760 809
tel. 577 760 809